Царството на глухарите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Дикчан

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12831.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7785.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7610.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10932.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15911.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8192.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4923.00 Първа: 29.03.2021
Втора: 29.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44198.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54884.00 Първа: 01.01.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16507.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66613.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2100 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8645.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57536.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17472.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34997.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25645.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9452.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13521.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29923.00 Първа: 11.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16378.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20851.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23582.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39860.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27862.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59387.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32982.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81560.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24621.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16731.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39415.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49072.00 Първа: 30.11.2020

ДЛС Дикчан

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15950.00 Първа: 30.11.2020