Царството на глухарите!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Дикчан

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 80813.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49641.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 118816.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26999.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 135076.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 169380.00 Първа: 09.03.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 39798.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 51551.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2116 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 45709.00 Първа: 22.02.2021
Втора: 22.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 166489.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 225635.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 196876.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49179.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 105864.00 Първа: 22.02.2021
Втора: 22.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 2100 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 28263.00 Първа: 22.02.2021
Втора: 22.02.2021

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 134384.00 Първа: 03.02.2021