Царството на глухарите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Дикчан

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62862.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54114.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-I Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 67113.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26922.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2416МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87082.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 19.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36496.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64465.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42225.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78528.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 119201.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43104.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43145.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50052.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78139.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89885.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65022.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26374.00 Първа: 19.03.2024
Втора: 10.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56666.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64586.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024