Царството на глухарите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Дикчан

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31695.00 Първа: 16.05.2022
Втора: 16.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28550.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36572.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35267.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50397.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47606.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022