Царството на глухарите!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Дикчан

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 171374.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75923.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 183153.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2200 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 253258.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022