Царството на глухарите!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Дикчан

Обект: 2412MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 456103.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2410МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 269145.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 93926.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2400МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 225610.00 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024