Царството на глухарите!

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9562.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2414-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28757.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20313.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17414.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18241.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5806.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 22012300 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12954.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12790.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40449.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24142201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29371.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2318-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56940.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23750.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11305.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22261.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28452.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8274.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23002201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38179.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21397.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35211.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3960.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51840.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8483.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 24243.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8334.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16039.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 19818.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024