Царството на глухарите!

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1267.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2317-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11088.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-до Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10613.00 Първа: 30.07.2024
Втора: 30.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3175.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12861.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3040.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18074.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5308.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15442.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24042406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16261.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8200.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1701.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15457.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13763.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5112.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1186.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23144.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15638.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1243.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7868.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29919.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14123.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1533.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18741.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2317-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11869.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7623.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4185.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10105.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10507.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1318.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1991.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2731.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3167.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17785.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19707.00 Първа: 01.08.2024
Втора: 01.08.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9488.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38564.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42353.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11926.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21333.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15064.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3596.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6347.00 Първа: 07.06.2024
Втора: 07.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18646.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4696.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24072317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22959.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19170.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 99338.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23509.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22548.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16623.00 Първа: 29.05.2024
Втора: 29.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18557.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2411-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18071.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58068.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25741.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24062317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20789.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 97693.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2403-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42753.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2402-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8901.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3149.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22083.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15345.00 Първа: 15.04.2024
Втора: 15.04.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5291.00 Първа: 25.03.2024
Втора: 25.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2408-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24256.00 Първа: 25.03.2024
Втора: 25.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2405-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29555.00 Първа: 25.03.2024
Втора: 25.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2401-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52018.00 Първа: 25.03.2024
Втора: 25.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8/1Д9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10749.00 Първа: 29.05.2024
Втора: 29.05.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2415-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5755.00 Първа: 21.06.2024
Втора: 21.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2414-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28757.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2318-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 87734.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20313.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12398.00 Първа: 15.07.2024
Втора: 15.07.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2308-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18241.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5806.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 22012300 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12954.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12790.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д9-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40449.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24142201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29371.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2318-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56940.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2300-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23750.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11305.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22261.00 Първа: 16.02.2024
Втора: 16.02.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23172204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28452.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2306-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8274.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 23002201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38179.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21397.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35211.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3960.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2316-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51840.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2305-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8483.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2220-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 24243.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2206-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8334.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 2201-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16039.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д8-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 19818.00 Първа: 17.01.2024
Втора: 17.01.2024