Царството на глухарите!

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Дикчан

Обект: 22-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74765.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 22-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78042.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д7-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13091.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 22-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50686.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33710.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14844.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2207-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35674.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2202-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12672.00 Първа: 26.05.2022
Втора: 26.05.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7956.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25760.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2130-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14717.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 21042203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21452.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22673.00 Първа: 19.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12970.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2204-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 9677.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2111-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5019.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4598.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20773.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 1Д-7-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22117.00 Първа: 18.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2108-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16376.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2101-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15471.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДЛС Дикчан

Обект: 2017-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 1494.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022