Царството на глухарите!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Дикчан

Обект: 24022 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86665.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДЛС Дикчан

Обект: 24021 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47040.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024