Царството на глухарите!

Пресинформации

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА „ДЛС ДИКЧАН” В СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ ВЛЯЗОХА В ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧЕН СБОРНИКuserfiles/DLS_Dikchan_Forestry_biodiversity_WSL_EFI_2020.pdf